Vores UV linje består af 4 grundingsvalser og 3 toplakvalser, tørreovne, pudser og mellempudser.
Som noget specielt har vi mulighed for at arbejde med mange forskellige farver, hvilket giver mange muligheder inden for møbelproduktion.

Klar til UV linjen

uvlinje_klar

Her ses paller med møbelkomponenter der er kantsprøjtet og klar til UV linjen