varelager

Billedet viser vores færdigvarelager, hvor vi opbevarer de færdige møbler og komponenter inden afsendelse til kunden.